Agnar Mykle, Het Lied van de Rode Robijn

Oorspronkelijke taal: Noors
Verschenen in: 1956
Pagina's: 380
Score: 12
Aantal lezers: 1

Recensies

Recensie van Lemoine (waardering: 12)
Dit boek is vanwege zijn sexuele getinte inhoud erg controversieel geweest ten tijde van publicatie. Het was aanleiding voor de in Noorwegen bekende “Mykle”-zaak.
Vandaag de dag valt het wel mee. Het boek gaat over de persoonlijke ontwikkeling op emotioneel/relationeel gebied van jongeman (23 jaar). De afkerige emoties ten opzichte van anderen (en dan voornamelijk het burgerlijke) is goed te voelen. Toch kon het boek mij niet echt raken.

Citaten

Moraal kan iemand zich niet uit boeken of van horen zeggen eigen maken. Moraal wil zeggen een bepaalde levenshouding, die men in het dagelijs leven verwerft, de praktische manier van omgang met andere mensen. Moraal is iets dat vanzelf komt. Over moraal spreekt men niet. Al het gepraat over moraal bevordert alleen maar het ontstaan van een vijandige houding bij de mensen ten opzichte van de moraal. Domineezonen zijn meestal de ergsten; zij hebben in hun jeugd een te grote dosis gekrengen. Moraal ontstaat, wanneer mensen het met elkaar eens worden en zich aan elkaar aanpassen.
pagina 60

Tananarivo? Atacame.
pagina 82

Overal in de wereld liggen iedere nacht miljoenen mensen op hun rug voor zich uit te staren. Klaar wakker liggen ze te denken en hun lippen vormen de woorden van de voortreffelijke rake antwoorden, die ze hadden willen geven maar niet gaven. Ze knarsetanden, ballen hun vuisten en fluisteren het schitterende waterdichte argumenten dat de tegenstander zou hebben vernietigd, dat hem machteloos zou hebben gemaakt als een opgeprikte vlinder. Iedere nacht liggen miljoenen mensen slapeloos op hun rug en leren hun repliek uit het hoofd, woord voor woord. De volgende keer zullen ze het hem zeggen! Maar de volgende keer gaat alles heel anders en past het antwoord niet. De beste antwoorden worden nooit hardop gezegd; zij worden 's nachts gevonden en weer vergeten omdat zich geen gelegenheid voordoet ze te gebruiken.
pagina 145

Aangezien hij haar niet durfde te zeggen, wat er in zijn hart leefde, moest hij kunsten voor haar maken, zoals stille minnaars van tien jaar en ouder dat door de eeuwen heen voor hun aanbedene hebben gedaan.
pagina 349

Ontwikkeld door Haverweb - Design: Olga Willemsen