J. B. Charles, Volg het spoor terug

Lezers

Naam Cijfer Gelezen in ↑
sluis 33 2001

Oorspronkelijke taal: Nederlands
Verschenen in: 1963
Pagina's: 245
Score: 33
Aantal lezers: 1

Citaten

Men kan onder mensen, die niet rooms zijn, ook nog onderscheiden een groep die niets aan haar protestantisme doet, maar op Oudejaarsavond toch nog een kerk opzoekt. Welnu, als wij deze groep zouden kunnen onderzoeken, zou men er veel minder socialisten onder vinden dan onder de echte protestanten en het zou blijken, dat de Oudejaarsavond-kerkgangers relatief zeer veel fascisten opgeleverd hebben. Ook thans neem ik aan dat van de kudde, die zich op 31 december onwennig in een haastig verwarmd protestants kergebouw verzamelt, voor zover zij overigens niet kerks is, vijfenzeventig procent VVD is, tachtig procent De Telegraaf leest en negentig procent Elsevier leest.
pagina 20

Ik zag laatst een van de eerwaarde schrijvers van dit landverraderlijke vuil in de gevangenis. Zijn maats noemden hem 'het seniel reptiel'. Ik kon deze man liever vrede gunnen en een minder zware oude dag, maar wat zouden wij de moordenaars en de kinderverkrachters een onrecht aandoen als wij hen lieten zitten en het seniel reptiel gratie gaven.
pagina 28

Hij [Den Doolaard] durft verder vet te laten drukken: 'U en ik zijn als nederlandse staatsburgers aan deze gruwelen [nl. mishandeling van gevangenen na de bevrijding] kollektief mede schuldig'. Deze godvergeten leugen nemen 'u en ik' niet. In de eerste plaats zal den Doolaard zijn privé-schuld niet zo makkelijk mee over onze schouders verdelen. Maar in de tweede plaats wordt hier het nederlandse volk als zodanig op een geraffineerde manier een morele aansluiting aangepraat met onze fascistische en nationaal-socialistische vijand, die wij van de hand mogen wijzen. Wat wij tegen bijna aale duitsers hebben formuleerden wij namelijk gewoonlijk o.a. op deze wijze: jullie zijn moreel verantwoordelijk voor de gruwelen van de nazi's, omdat jullie hebt toegelaten dat het nationaal-socialisme kwam, omdat jullie gejuicht hebt toen het er was, omdat jullie in overgrote meerderheid vóór gestemd hebt om het te doen blijven en omdat jullie daarna, als Volk in Waffen, binnengevallen bent in Tsjechoslowakije, Polen, Denemarken, België, Noorwegen, Griekenland, Nederland enzovoort, zoals jullie ook alle vorige oorlogen, met België, Denemarken en Oostenrijk, en noem maar op, begonnen bent; omdat jullie samen gedurende de oorlog per onder de voet gelopen volk, roelérend met omstreeks een miljoen man soldaten, bezettertje bent gaan spelen; omdat jullie met zijn tientallen miljoenen, soldaten, mariniers, vliegers, politiebeambten, gevangenisbewakers, kampbeulen, Sanitäters, bankbeambten, leraren, telefonistes, Beauftragten, grijze muizen, industriehaaien, persbacillen en Verwalters, in bezette landen geleefd hebt als wrede en vulgaire vreetzakken, terwijl de volken onder de hiel van jullie laarzen zó werden uitgemergeld, dat zij verminkt werden en stierven, dat zij verhongerden, en leeggeplunderd werden. Waarbij jullie respektievelijk méé moordden, razzia's mee uitvoerden, gevangenhielden, buit administreerden, roof wegvoerden, enzovoort. Het is goed, om dit voor ogen te hebben, als men wil nagaan hoe zwaar de beschuldiging van den Doolaard precies weegt.
pagina 34

Doodstraf zou eigenlijk pas zin hebben, als men iemand daarna óók weer levend kon maken.
pagina 37

Ontwikkeld door Haverweb - Design: Olga Willemsen