Richard Dawkins, God als misvatting

Lezers

Naam ↑ Cijfer Gelezen in
sluis 21 2011

Oorspronkelijke titel: The god delusion
Oorspronkelijke taal: Engels
Verschenen in: 2006
Pagina's: 403
Score: 21
Aantal lezers: 1

Recensies

Recensie van sluis (waardering: 21)
Dawkins windt zich behoorlijk op over alles wat met godsdienst te maken heeft. In het eerste deel van het boek zaagt hij geduldig aan alle godsbewijzen, hoe onzinnig ook, die hij kent. In het tweede, veel interessantere deel schets hij het atheistische alternatief.

Dawkins' belangrijkste anti-godsbewijs: als God het universum geschapen heeft, wie heeft God - die nog complexer moet zijn dan zijn schepping - dan geschapen?

De centrale stelling van Dawkins: extreem complexe systemen zoals het DNA molecuul, de cel en intelligent leven kunnen alleen en slechts alleen door evolutie ontstaan. Elke andere verklaring werpt meer vragen op dan ze beantwoordt.

Citaten

Boudewijn, wijlen koning der Belgen, is kandidaat-heilige vanwege zijn standpunt over abortus. Er wordt nu serieus onderzoek gedaan om te ontdekken of er miraculeuze genezingen zijn toe te schrijven aan gebeden die hem na zijn dood zijn opgedragen. Nee, dit is geen grap. Dat is precies wat er gebeurt en het is typerend voor alle geschiedenissen van heiligen. Ik kan me voorstellen dat wat beter ge´nformeerde, intellectuele kringen binnen de Kerk zich kapot generen voor al dat gedoe.
pagina 70

Zelfs Adolf Hitler, alom beschouwd als degene die ongekende dimensies toevoegde aan het kwaad, zou in de tijd van Caligula of van Dzjengis Khan niet speciaal zijn opgevallen.
pagina 290

Ik ben ervan overtuigd dat het niet overdreven is om te spreken van 'kindermishandeling' en 'kindermisbruik' in het geval van leraren en geestelijken die kinderen doen geloven in dingen als lijden in een eeuwige hel als straf voor niet opgebiechte 'doodzonden'.
pagina 343

Het is ongelooflijk hoeveel mensen blijkbaar geen onderscheid kunnen maken tussen 'X is waar' en 'Het zou mooi zijn als mensen geloven dat X waar is'.
pagina 380

Het vagevuur mag niet worden verward met de 'limbus' of het 'voorgeborchte', de veronderstelde bestemming van baby's die stierven nog voor te zijn gedoopt. En hoe zit het met de geaborteerde foetussen? Bevruchte eicellen? Onlangs heeft paus Benedictus XVI met typisch aanmatigende doortastendheid de limbus maar gewoon afgeschaft. Wil dat zeggen dat alle baby's die daar al eeuwenlang kwijnend hebben vertoefd, nu opeens naar de hemel zweven? Of blijven ze zitten waar ze zitten en ontkomen alleen nieuwkomers aan het voorgeborchte? Of hebben eerdere pausen het altijd bij het verkeerde eind gehad, ondanks hun onfeilbaarheid? Dat is dus het soort zaken waar wij allen 'respect' voor dienen op te brengen.
pagina 385

Ontwikkeld door Haverweb - Design: Olga Willemsen