tijdstip afzender bericht
19-07-07 2:05:58 acdc

J.B. Charles is hier inderdaad niet echt bekend, maar dan is er natuurlijk altijd redding onder de naam van Boon te vinden :)

Inderdaad; in hetzelfde boek komt J.B. Charles ook aan bod - wordt vermeld (W.H. Nagel, toch?!). Net als Reve (meermaals). "Maar als ik Van het Reve eens mijn mening mag zeggen over de critiek, en hoe hij zich daar tegenover gedragen zou, dan moet dat in een ander artikel. Ik wil nu alleen zeggen dat , ondanks alles, zijn boek door de jongere mensen als het boek van de laatste jaren wordt beschouwd. Ik kan geen enkele jonge romanschrijver van bij ons ontmoeten of hij heeft De avonden gelezen, en dweept ermee. En hij heeft een beetje spijt zélf dat boek niet te hebben geschreven. Wat zou Van het Reve eigenlijk nog méér kunnen verlangen? Doch wat ik voorlopig zeggen wil, is dat de Hollanders zich niet te beklagen hebben over schrijvers, als zij zich Hermans, Van het Reve en anderen willen gedenken. Maar dat is het juist, misschien wil men in Holland zulke schrijvers juist niet, en verlangt men er naar vertellers zoals er enkele jaren geleden hier bij ons te vinden waren. Maar soms zeg ik stil tot mezelf: hopelijk komen er ook bij ons eens schrijvers zoals Hermans en Van het Reve.

Boon heeft enorme bewondering voor Reve; zo ook op p 364: "Nauwelijks was mijn boek de Kapellekensbaan klaar of ik hoorde over Simon Van het Reve die het boek De avonden had geschreven, ik las het en raakte erdoor zó in de ban dat ik telkens opnieuw heb herhaald: 'Het mooiste boek dat toentertijd geschreven werd, is De avonden geweest'."

Boon heeft  echter ook scherpe kritiek op Reve - en een hoop anderen, maar ik ga dat boek hier toch niet compleet overtypen ...

Dàt is de echte Boon. En dan wil ik die Boontjes en nog enkele andere boeken met de mantel der liefde bedekken.  Iemand die zo scherp is voor anderen, voor zichzelf in kritieken en dan nog eens boeken weet te schrijven die het onnozele overstijgen - net als Reve, als Hermans, als Berckmans, als ...

18-07-07 18:01:03 sluis

Goed citaat. Zo kende ik Boon inderdaad nog niet. In het enige boek dat ik van 'm gelezen heb (De Paradijsvogel), was hij niet zo scherp, en zeker niet in zijn "Boontjes". Maar Boon en Reve laten zich moeilijk met elkaar vergelijken. Maatschappijkritiek, daar heeft onze Gerard een broertje aan dood. Maar Reve heeft de ironie verheven tot de hoogste kunstvorm. En daarvoor zijn wij hem eeuwig dank verschuldigd.

Je Boon-citaat doet me denken aan mijn persoonlijke favoriet: J. B. Charles. Die veegt de vloer aan met de na-oorlogse spruitjeslucht in Nederland. Vlijmscherp maar humoristisch.  Voor een Vlaming misschien iets minder interessant dan voor een Nederlander, maar voor iedereen een genot om te lezen. De gehaktmolen van Charles maakt overuren. Een naam als Hendrik Colijn (vooroorlogs premier, tijdens de oorlog lichtjes fout) zegt een Vlaming waarschijnlijk niet veel. Maar als de held van het protetantse smaldeel door die gehaktmolen gaat, dan smaakt dat toch naar meer. Ik zal tzt ook eens wat Charles-citaten op de site gooien, dan proef je het zelf.

12-07-07 14:01:31 acdc

ik heb Reve al gelezen, ik vind Reve goed maar globaal genomen kan hij voor mij absoluut niet tippen aan Boon. Als het over Volksschrijver gaat, dan denk ik absoluut niet aan Reve maar aan Boon. Een simpele arbeider die in de vrieskelders ging werken, die huizen ging verven en later als columnist voor de linkse partij en krant zijn columns schreef.

Zijn "Boontjes" lezen is geen referentiepunt. Abel Gholaerts, de voorstad groeit, mijn kleine oorlog, vergeten straat, ... daarentegen. Pure grauwheid en verlatenheid. Hoe eenzaam kan een mens zijn? Hoe zinloos het verloren gevecht tegen een op hol geslagen maatschappij? Tegen de waanzin van de oorlog?

Hij heeft trouwens ook een pracht van een boek waarin kunstkritiek en boekrecensies zijn gebundeld. Een stukje eruit ...

Aangezien ik niet zo slim ben als Boon; het niet zo mooi kan verwoorden; gewoon zijn woorden omdat het zo juist is geformuleerd.

Het boek dat gij te schrijven hebt
" Dat Sinclair Lewis het noodig acht een boodschap te richten tot alle Amerikaanse soldaten die nu naar huis keeren en in zeven haasten 'hun' oorlogsboek willen schrijven, kan ook hier bij ons misschien zijn nut hebben. Een kameraad is uit de concentratiekampen teruggekeerd, heeft zich dadelijk aan het schrijven gezet, en vraagt ons of wij 'zijn boek over Buchenwald' dan eens onder handen zullen nemen. Voorloopig hebben wij daar slechts op te antwoorden: zeker, en waarom niet? Maar, voor dezen kameraad, en voor al de anderen die uit Buchenwald, uit Dachau, uit Breendonk komen, mogen deze woorden van Sinclair Lewis geen woorden in den wind zijn; Wij beseffen het, wat gij ginder gezien hebt, was zoo schromelijk dat gij er niet over zwijgen kunt. Maar, schrijf daar geen boek over waarbij wij ons...het spijt ons...slechts ergeren kunnen. Gij gaat van het standpunt uit dat de hel der koncentratiekampen in de herinnering der menschen niet mag vervagen. Maar hoe hard het ook is dit te moeten uitspreken, deze herinnering zal vervagen. En alleen uw boek zal blijven. Laat het dan geen mislukt, geen half-en-half boek zijn. Wat hebben wij aan Buchenwald van Jean Fonteyne, De hel van Breendonk van Fischer, De kruisweg van Breendonk, Breendonk: het kamp van den sluipenden dood, en andere veel te vlug geschreven verhalen? Maak voor uzelf uit of ge een boek gaat schrijven om uw vrienden een plezier te doen, of omdat uw vrouw dat graag zou hebben, of omdat de opbrengst er van zal ten goede komen aan de weduwen en weezen der slachtoffers - wat zeer zeker een daad van schoon plichtsbesef zou zijn, maar wat nooit mag een reden worden om een slecht boek... en een slecht boek, dat is: een mislukt boek... de wereld in te zenden.
En schrijft in deze gevallen uw boek NIET. Indien ge integendeel voor u zelf hebt uitgemaakt dat ge uw boek moet schrijven omdat het anders geen zin meer zou hebben dat ge blijven leven zoudt, of omdat ge zoo overvol zijt van wat ge ginder doorgemaakt hebt dat ge het aan de vier hoeken van de wereld uitschreeuwen zoudt, of omdat ge misschien krankzinnig gingt worden als het niet op papier kwam: in dat geval moogt ge uw boek schrijven. En niet alleen moogt ge, maar MOET GE. En laat het dan een boek worden waarin het leven en de dood, de smart en de waanzin, de haat en de liefde en de wanhoop samengebald zijn tot zinnen die de ginds gestorven Zebra's - wij beseffen nog niet wat gij voor ons beteekent, Naamlooze Zebra's - eeuwige gestalte zullen geven. En het zal niet noodig zijn dat iemand uw boek onder handen neemt. Neen, verbied het zelfs dat eender welke letterkundige er de handen naar uitsteekt."

(uit "het recht van vervormen" L.P. Boon p 45-46; reeks; klassieken uit Vlaanderen).
 
Dit is hoe juist Boon kan analyseren ... Mijn keel knijpt toe als ik dit lees en besef: verdomme Boontje ge hebt gelijk.
En hij heeft beide kanten in zich. Die Boontjes zouden moeten verboden worden, die andere boeken zin boeken die moésten geschreven worden. Ik sluit mijn ogen ook niet voor het feit dat hij 'slechte' boeken heeft, de balans is echter één die doorslaat naar moéten.

 

07-07-07 22:20:29 sluis

Boon was in Nederland ooit behoorlijk populair, maar die populariteit heeft na zijn dood geen stand gehouden. Ik heb n.a.v. jouw lobby voor Boon De Paradijsvogel gelezen. Dat smaakte helaas niet naar meer. Ik heb ooit ook eens een boekje verzamelde columns van 'm gelezen. Dat is natuurlijk geen literair werk, maar ook dat viel me tegen.

Voorlopig trek je de Boonkar dus alleen, acdc. Kunnen de Reve-fans jou misschien een werkje van Reve door de strot duwen? Dan kan de Volksschrijver misschien weer stijgen naar de plaats die hem toekomt: de eerste.

06-07-07 14:24:32 acdc

vreemd dat ik zowat de enige Boon-lezer ben. Of die indruk heb ik toch. En dat terwijl hij vooral in Nederland werd gewaardeerd (en deze site ook een Nederlandse site is). Men kan natuurlijk niet alles lezen, en ik heb ook nog bijlange niet alle Reve's gelezen (en ook nog niet ingevoerd, net als die van Boon ook nog maar deels zijn ingevoerd en de rest van de boekenkast hier staat te staan ...) of alles Brouwers of W;F. Hermans; Maar ik had altijd gedacht dat Boon in Nederland bekender was dan in België ...

 

14-06-07 21:22:22 k

Onderzoek afgerond. Conclusie: niemand is zonder zonden. Maar een hoofdschuldige valt zeker aan te wijzen: Lemoine. Ik ben hier niet blij mee, Lemoine. 

14-06-07 21:16:50 k

Leuk, dat talenklassement. Ben alleen geschokt dat Engels drie keer zo hoog scoort als Frans, om over Duits nog maar te zwijgen. Ik zal eens uitzoeken welke cultuurbarbaren daarvoor verantwoordelijk zijn. Die horen nog van mij.

08-06-07 20:53:09 sluis

Een gedicht opgedragen aan acdc, getiteld:

Handleiding voor het toevoegen ener recensie bij een reeds gelezen boek

  • Klik op de titel van het in een van de klassementen.
  • Klik op het tabblad 'cijfer geven'
  • Typ een recensie, laat de overige velden ongewijzigd

Ik heb nu je laatste invoer gewist. Bedacht me te laat dat daar misschien een recensie achter stak. Die is nu voor verdwenen. Excuus.

08-06-07 17:48:07 acdc

ik wil achteraf nog eenn recensie toevoegen van een reeds ingegeven boek en er wordt mij verplicht titel en cijfer in te voeren en dat boek stond er reeds in en nu staat het er twee keer in. Hoe los ik dat op in het vervolg?

04-06-07 10:21:41 Lemoine

Men wordt vriendelijk verzocht om bij elk gelezen boek recensies en citaten toe te voegen.

22-05-07 19:23:30 k Terwijl de hoofdpersonen bij WG van de Hulst wel degelijk een sterke ontwikkeling doormaken. Ik herinner me nog heel goed het psychologisch doorwrochte Voetstapjes in de Sneeuw. Daar ontwikkelde een deugniet zich via inzicht en berouw tot een gewetensvol jongmens. Als dat geen ontwikkeling is, dan weet ik het niet meer.
22-05-07 0:03:13 sluis

Het nobelprijscomité is volledig gegijzeld door de Linkse Kerk. Daarom heeft de even vaderlandslievende als gereformeerde W.G. van der Hulst de nobelprijs nooit gekregen! Godslastering, seks met dieren, communisme, ja, dat vinden de Hoge Heren prachtig. Maar met goudeerlijke boeken ter stichting van de jeugd hoef je in Stockholm niet aan te komen. Nee, dan is het vast weer van: de hoofdpersoon maakt geen ontwikkeling door. Of: niet vernieuwend genoeg.

20-05-07 22:18:39 Olga

Wist je dat er een W.G. van der Hulst website is? Echt waar: http://wgvandehulst.com

Vraag me niet hoe ik het weet, in het atheistische nest waar ik uit kom werd het niet voorgelezen in elk geval..

 

 

06-05-07 9:16:25 k

DIe Maeterlinck doet me enigszins denken aan de protestantse kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst. Maar die kennen jullie Belgen vast niet. Zinnen als: 'Zo mooi, zo mooi.' Raar eigenlijk dat W.G. van der Hulst de Nobelprijs nooit gewonnen heeft...

05-05-07 19:49:53 acdc

Maurice Maeterlinck; een Gentenaar  (Vlaming dus) die - uit het bourgeoismilieu kwam en dus in het Frans schreef. Een symbolist met taalgebruik als "O, o! Zij jagen de honden op de vlucht! Zij verjagen ze! O, o! ... Het water ... met hun vleugels ... hun vleugels ... Zij hebben schrik ..." etc.

bekend van Peléas et Mélisande en ook van "l'oiseau bleu" en natuurlijk een hoop andere zaken, maar ik kan hier moeilijk alle titels opsommen. Bovenstaande zinnetjes komen uit Pelléas et mélisande (in vertaling weliswaar). Maar zo gaat het maar door en door ... o ja ... door ... lees ... lees dan toch ... O, o! De Nobelprijs voor mij ... ik ... ja, o ja! Ik ...

05-05-07 13:34:30 k

Interessant verhaal over die misgelopen Nobelprijs, Acdc. Maar wie is nou toch die eerste Belg die 'm gekregen heeft? (vast een Waal, vermoed ik)

01-05-07 2:41:44 acdc

er komt wel een nieuwe in de plaats ... Brusselmans staat daar niets te doen. Boon echter is nog maar deels toegevoegd en 'onze' (wij Belgen dan) tweede Nobelprijswinnaar literatuur. Alleen ... hij stierf de week voor het bekend zou gemaakt worden en heeft dus nooit van die eer en roem mogen proeven.

Op 6/1/2006 stond in Scala, het cultuurkatern van Dagblad De Limburger, een lovende recensie door Koen Eyckhout over de recente bundel 'Louis Paul Boon - Eenzaam spelen met Pompon. Uitgeverij Meulenhof'. In die recensie staat een passage waaruit blijkt dat Louis Paul Boon de Nobelprijs net is misgelopen, omdat hij net iets te vroeg is gestorven. De Nobelprijs wordt niet postuum uitgereikt. Was hij maar wat later gestorven, hij had de Nobelprijs ontvangen ... 

Boon, de schijver die zijn volk een geweten wilde schoppen, was (...) voor een diner uitgenodigd door de Zweedse ambassade in Brussel, samen met zijn vrouw Jeanneke. Dat kon maar één ding betekenen: de Nobelprijs. Voor onder meer de schokkende en baanbrekende werken 'De Kapellekensbaan' (1953), 'Zomer te Ter-Muren' (1956) en 'Pieter Daens' (1971), de historische roman die vertelt waarom de Vlaamse arbeider de Roomse Kerk had verlaten en voortaan woonde in de Kerk van het Socialisme. Die Boon, die zich laafde aan Kafka en Joyce, zou in Stockholm de erkenning krijgen die hem in zijn eigen land lang was onthouden. De ochtend van het diner ging Jeanneke naar de kapper, 's avonds trof ze haar man dood aan in de bungalow in Aalst. De Nobelprijs wordt nimmer postuum uitgereikt."

Boons mening over deze prijs luidde echter als volgt: "Er is geen ene goeie schrijver die de Nobelprijs al gekregen heeft, dus zal ik hem ook wel niet krijgen".

Boon mag ook best bovenaan het lijstje staan. Hij heeft hier verdomme een land en een taal gestampt - en zonder veel gedastjer en hoogdravend gedoe vernieuwd. En er zijn hier nog van die stampers; JMH Berckmans bijvoorbeeld ... Maar op boekenlijstjes geraakt zo iemand niet want die leeft van den openbaren onderstand in barakstad en zuipt zijn geld op als hij weer eens 20 boeken heeft verkocht en kruipt dan naar huis en valt met zijn zatte kloten in zijn bad en heeft geen andere kleren want daar doet hij niet aan mee, maar hij is wél de jazz en blues onder de schrijvers. Wat een zalig persoon. Authentiek. Niet afgelikt, geen pose en dan natuurlijk ook nooit enige aandacht. Wij hebben hem zelfs in ons café kunnen laten optreden voor 100 euro en drank en (verkoop van) boeken; 17 in totaal. Trompet en voorlezen. We zijn hem zelf gaan afhalen in Antwerpen, zodat hij zijn trein niet zou moeten betalen :)

Reve verdient het, Boon eveneens. Pavese of Hikmet ook. Mann en Ivo Michiels, ... Laat ons blij zijn dat er ook nog goede boeken zijn ...

01-05-07 0:14:22 sluis

Ai, een triest moment: de Grote Volksschrijver is van de eerste plaats verdreven.

20-04-07 17:53:59 k Kwamen er nog maar eens authentieke zeelieden op de Wallen, Acdc. 't Is allemaal van dat spuuglelijke, Engelse toeristentuig tegenwoordig.
19-04-07 0:16:46 acdc

"... De beste stuurlui staan aan wal" (Sluis)

De beste stuurlui staan aan de Walletjes zal je bedoelen ...

[1]      <<      1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11      >>      [14]
Ontwikkeld door Haverweb - Design: Olga Willemsen